hierarchy
mail

b-odot

אודות אספן

משקיעים בנכסים מניבי תשואה

אספן גרופ בע"מ, חברת האם של קבוצת אספן, היא בעלת מוניטין של יותר מ -30 שנה בתחום הנדל"ן. הקבוצה מתמחה בעיקר בנדל"ן מניב בישראל ובאירופה ובאנרגיה מתחדשת בארץ ובאיטליה. בבעלות הקבוצה נכסים מניבים, בשטח כולל של כ- 340 אלף מ"ר, המושכרים ליותר מ- 260 שוכרים, בתפוסה של כ- 96%. אספן גרופ בע"מ נסחרת בבורסה בת"א.

 

קרא עוד...

חזון הקבוצה

בונים באחריות את המחר

קבוצת אספן חורתת על דגלה להמשיך ולהתבסס כחברה מובילה בתחום הנדל"ן המניב ולהציף ערך לבעלי המניות שלה. מנהליה פועלים למימוש היעדים האסטרטגיים של הקבוצה במקצועיות ובמיומנות תוך התאמה לתנודות הפוקדות את שוק הנדל"ן ואת שוקי ההון. קבוצת אספן דוגלת בשקיפות, חדשנות, יעילות וגמישות. שאיפתה היא לשמש מודל לחיקוי למתחרים ולהבליט את ייחודה כחברה הפועלת מתוך אסטרטגיה ברורה בארץ ובחו"ל, ומתוך אחריות ציבורית ומחויבות לסביבה.

קרא עוד...

מבנה בעלות

141216 mivne baalut heb

קרא עוד...

הנהלת הקבוצה

GuyPeregNewEliasBertNewTsofitNew

מדיניות השקעה חברתית

עסקים ואחריות חברתית

אספן גרופ היא חברה יוזמת מקורית ובעלת מעוף, השואפת להוביל שינויים וחידושים בעולם הנדל"ן, תוך התחשבות בסביבה, וחשיבה על קיימות כדי להבטיח את עתידם של מקורות האנרגיה והמחיה. אספן דוגלת במדיניות כלכלית - אקולוגית מחברת בין המטרות והיעדים העסקיים של החברה לבין אחריות חברתית וסביבתית. לכן בחרה ההנהלה לשלב בתקציביה ובתכנית עבודה שלה תרומה והתנדבות של ההנהלה והעובדים בקהילה ולנסח מסמך מדיניות והתחייבות בתחום האחריות התאגידית. מדיניות האחריות החברתית חלה על אספן גרופ בע"מ ועל חברות הבנות שלה.

קרא עוד...