hierarchy
mail

solar

אספן סולאר

קוצרים את קרני השמש

אספן סולאר מקבוצת אספן גרופ מחזיקה כ-307 מתקנים סולאריים בישראל בתפוקה של עד 50 קילווואט למתקן ובתפוקה כוללת של 15 מגהוואט בשנה.

אספן סולאר שואפת להיות גורם מרכזי בתחום האנרגיה המתחדשת בישראל. על הכניסה לתחום האנרגיה הירוקה החליט דירקטוריון החברה בספטמבר 2008 כמהלך עסקי המיישם את אחד הערכים של החברה של קיימות – השענות על אנרגיה בלתי מתכלה החוסכת במשאבי טבע מתכלים והמשחררת צרכני האנרגיה מתלות במקורות דלק ומתנודות באספקה ובמחירי הדלקים. בראשית הדרך הקימה אספן מתקנים סולארים על גגות שבבעלותה ורכשה חווה סולארית באיטליה. בהמשך רכשה החברה את מילגאם סולאר ואת ברימאג. את התחום מנהלת כיום אספן סולאר והיא מתחזקת ומתפעלת מתקנים פוטו וולטאים על גגות של נכסים בבעלות הקבוצה, על גגות של מוסדות השייכים לרשויות המקומיות וגם על גגות פרטיים של בעלי נכסים חקלאיים.